Organizarea şi fucţionarea liceului nostruLegislaţie