Istoricul liceului

           Liceul Teoretic Traian din Deva înfiinţat din anul 1991, fiind creat prin transformarea și restructurarea vechiului Grup Şcolar de Construcţii înfiinţat în anul 1966, la început ca Liceul Teoretic nr.1, primind actuala denumire în anul 1992. De la bun început a fost conceput sã funcționeze ca o şcoală modernă menită să asigure formarea și educarea unui important segment al populaţiei şcolare a municipiului Deva și a județului Hunedoara. Până în anul şcolar 2005-2006 a funcţionat cu doua secţii cu predare în limba română și în limba maghiară, în filiera teoretică, cu profilele real şi uman, având diverse specializări precum matematică-informatică ( intensiv- informatică sau bilingv-engleză), științe ale naturii, științe sociale, filologie (intensiv sau bilingv engleză, franceză , spaniolă). Misiunea liceului este formarea unei personalităţi puternice, autonome şi creative a absolvenţilor liceului prin dobândirea competențelor intelectuale, ştiințifice, umaniste și estetice necesare accederii la treptele superioare de învățământ sau integrării lor sociale active, în funcție de capacitatea si disponibilitatea fiecăruia și în strânsă legătură cu exigențele grupurilor de interese din interiorul și din exteriorul liceului, din perspectivele egalizării șanselor de dezvoltare liberă şi armonioasă a tuturor tinerilor, indiferent de naționalitate.
      Ţintele strategice ale organizației sunt grupate în jurul dorinței de a crește semnificata ei personală si profesională prin:
-asigurarea calitãţii actului educațional la nivelul standardelor europene care sã ducã la formarea de individualitãţi competitive şi morale;
-asigurarea accesului tuturor elevilor şi al cadrelor didactice la tehnologia modernã de calcul şi de comunicare, indiferent de specializare, precum şi a însuşirii limbilor de circulație internaţionalã ;
-ridicarea nivelului de calitate a managementului şcolar al şcolii şi al fiecãrei clase, promovarea unui management deschis, competitiv şi performant ;
-dezvoltarea la elevi a capacitãţii de incluziune socialã şi pregãtirea lor pentru evitarea riscurilor societãţii moderne ;
-crearea unui climat afectiv-motivaţional bun în colectivele de elevi şi cadre didactice, de siguranţã fizicã şi de libertate spiritualã.
       Mediul şcolar se caracterizeazã prin deschidere, cooperare şi bunã comunicare între toate segmentele colectivului, disponibilitate pentru problemele elevilor şi ale pãrinţilor. Elevii liceului sunt, în marea lor majoritate din Deva , dar şi din alte zone ale județului cum ar fi: Petroşani, Brad, Haţeg, Simeria, Orãştie.
        De menţionat cã timp de 15 ani a fost singurul liceu din judeţ cu secţie cu predare în limba maghiarã, ceea ce a fãcut ca elevii de etnie maghiarã din întregul judeţ şi chiar din judeţele limitrofe sã opteze pentru liceul nostru. Performanţele elevilor, reuşita absolvenţilor, profesionalismul cadrelor didactice a condus la creşterea constantã a prestigiului liceului, an de an afluenţa candidaţilor pentru clasa a IX-a fiind tot mai mare, la fel şi media de admitere în liceu. Spre exemplu, la finele anului şcolar 2008-2009, situația statisticã din luna iulie aratã un coeficient de promovabilitate de 100%, o medie generalã pe liceu de 9,03, promovabilitate de 99% la examenul de bacalaureat la care 56% dintre absolvenți au obţinut medii generale peste 9. Oferta educaţionalã a liceului, atât cea curricularã cât şi cea extracurricularã a fost îmbunãtãţitã an de an, ea fiind permanent adaptatã la cerinţele comunitãţii locale, dar şi la standardele învãţãmântului european.
        Astfel, pe lângã disciplinele obligatorii din curriculum-ul de bazã aferent fiecãrui profil şi fiecãrei specializãri, elevilor li se oferã un atractiv pachet de discipline opționale cum sunt: literaturã universalã, gramaticã, probleme controversate ale istoriei, istoria Transilvaniei, mari istorici, tehnici de laborator de chimie, elemente de seismologie şi de astrofizicã, geologie, educație antreprenorialã, educaţie pentru sãnãtate, mass-media, englezã pentru turism, limbã şi comunicare -englezã, francezã, spaniolã, ş.a.. Deosebit de importantã pentru numele şi renumele liceului a fost şi este colaborarea cu instituțiile statului din teritoriu, cu anumiţi agenţi economici, cu ONG-uri, derularea a numeroase programe comune în folosul comunitãţii şi al liceului, realizarea proiectelor de finanţare pentru dezvoltarea şi modernizarea patrimoniului şcolii, pentru susținerea financiarã a diverselor activitãţi cultural-artistice şi festivitãţi. Un fapt pozitiv în evoluţia liceului este şi creşterea capacitãţii lui de a influenţa familia pentru dezvoltarea de atitudini suportive faţã de întreaga activitate scolară, familia devenind principalul partener al şcolii în rezolvarea problemelor legate de nivelul de pregãtire al elevilor, de conduita şi disciplina lor, de orientarea profesională a elevilor şi, nu în ultimul rând, a unor probleme financiare şi manageriale. Urmărind evoluția absolvenților liceului din ultimii patru ani, se constatã cã în proporţie de 98% au promovat în învățământul superior, fiind studenți la facultățile de automatică, informatică, filologie, drept, jurnalistică, istorie, filozofie, sociologie, psihologie, ştiințe economice, medicinã, ştiințe politice, administrație publicã, geografie, arheologie,precum şi la cele tehnice, unii fiind bursieri în strãinătate.
      O parte din elevii noştrii au fost admişi la universităţi din Anglia, Danemarca, USA, iar numărul lor se măreşte de la un an la altul. Aceasta este, pe scurt, prezentarea unui tânăr liceu devean care are șansa de a ramane, mult timp de acum înainte, unul dintre cele mai apreciate licee din județ.