Despre noi

                           Raport privind starea învăţământului pe anul şcolar 2012-2013

         Performanţele şcolare şi funcţionarea optimă a tuturor compartimentelor si serviciilor din şcoală sunt sustinute de un corp profesoral tânăr, competent si exigent, un personal didactic auxiliar profesionist şi un personal nedidactic specializat. În prezent corpul didactic al liceului este constituit din profesori calificaţi, cu o buna pregatire didactica şi de specialitate.
         Cadre didactice calificate - în anul şcolar 2012-2013, total 25 dintre care cu grad I - 16, grad II- 6, definitiv- 1 şi debutant-2.
         Calitatea corpului profesoral este evidenţiat de rezultatele bune şi foarte bune obţinute an de an de către elevii liceului la examenele de bacalaureat şi de admitere în învăţământul superior şi este confirmată de faptul că parinţii, comunitatea locala apreciază ca foarte bună prestaţia didactica a profesorilor. Există o preocupare permanenta pentru perfecţionare, majoritatea personalului didactic si didactic auxiliar a efectuat un stagiu de formare a abilitãtilor de operare PC.

        Cum performanţele de azi sunt garanţia succesului de mâine, un număr mare de elevi au fost antrenaţi să participe, în fiecare an, la concursuri si olimpiade şcolare, numărându-se printre performerii acestora. În anul şcolar anterior s-au derulat multe activităţi şcolare şi extraşcolare.

       Importante sunt şi colaborarile si parteneriatele, schimburile şcolare anuale cu liceele partenere.
        Cum performanţa nu vine numai după multă muncă, liceul nostru mai pune la dispoziţia elevilor, la buna lor educare laboratoare de informatică, biologie, chimie şi fizică.